Materiály nejen pro pedagogy

* Poruchy příjmu potravy - Příručka pro pomáhající profese

Příručka pro praxi s postupy, co dělat, když student /studentka trpí poruchou příjmu potravy, jak ve škole rozpoznat známky onemocnění, co je v kompetenci školy, jaké jsou možnosti spolupráce s rodinou a odborníky a další praktické informace.
Naleznete ji na stránkách ProYouth ve formátu pdf ZDE

 

* Educator toolkit

Brožura Educator toolkit nejen pro pedagogy o poruchách příjmu potravy doporučená Academy for eating disorders.

On-line ke stažení na stránkách National Eating Disorders Association (NEDA) ZDE (anglicky)

 

* Preventivní programy

Protože věk dětí s poruchami příjmu potravy klesá, zaměřují odborníci prevenci již na děti na základních školách. "Existují  preventivní programy (např. Zipyho kamarádiwww.zipyhokamaradi.cz), zaměřené na děti, směřující ke zdravějšímu zvládání stresových situací. Snižuje se tak riziko rizikového chování, mezi které patří i porucha jídelního chování." uvádí prof. Papežová. 

Zahraniční výukové programy:

• MindEd program vypracovaný National Health Service v Anglii: https://www.e-lfh.org.uk/programmes/adolescent-health/

• Australian Eating Disorders Collaboration v Austrálii: https://www.nedc.com.au/ 
 

* Čtvrtý ročník Světového dne poruch příjmu potravy připadl na 2.6. 2019. Přečtěte si tiskovou zprávu.

 

* První Světový den poruch příjmu potravy se uskuteční 2. června 2016.
Poruchy příjmu potravy patří mezi závažná psychiatrická onemocnění, která mohou postihnout kohokoliv bez ohledu na věk nebo pohlaví. I přesto, že se o nich ve společnosti hodně mluví, stále podle odborníků stoupá počet závažných forem nemoci i chronických pacientů. Jen za rok 2014 bylo celkem 643 lidí v České republice hospitalizováno pro poruchy příjmu potravy, což představuje nárůst případů oproti předchozímu roku skoro o 20 %. Největší měrou se na tomto podílela zvýšená hospitalizace v souvislosti s mentální anorexií, kdy se zvýšil počet případů o 102 oproti roku 2013. K léčbě ale pacienti chodí často pozdě, a proto narůstá i úmrtnost. Odborníci po celém světě berou tyto nemoci vážně, proto se 2. června 2016 bude konat 1. celosvětový den poruch příjmu potravy.

Vyjádření prof. MUDr. Hana Papežové, CSc., vedoucí lékařky Centra pro léčbu poruch příjmu potravy Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.

 

* 9+1 pravda o poruchách příjmu potravy

Odborníci celého světa se shodli na 9 pravdách o poruchách příjmu potravy, které mohou ulehčit vyhledání pomoci postiženým a poskytnutí pomoci odborníkům a rodinným příslušníkům. Naši odborníci přidali pravdu desátou.

Plné znění na stránkách E-clinic ZDE

 

* Film "Sami" se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, jejich příčinami a důsledky.

V dokumentární části sledujeme osudy tří osob trpících anorexií a bulimií. Situace, které popisují skutečné postavy, jsou také ilustrovány v části filmové, kde sledujeme osud šestnáctileté Anny.
Film "Sami " je doporučenou školní pomůckou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Film byl realizován Davi Film Studiem, hlavním partnerem bylo MŠMT.

Ke shlédnutí zdarma ZDE

 

* Rozhovor na téma anorexie a jejího relapsu s prof. MUDr. Hanou Papežovou, CSc., která je vedoucí lékařkou Centra pro léčbu poruch příjmu potravy Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Anorexie - tichý nepřítel, který se může kdykoliv vrátit

 

 

 

 

 

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Go to top