• Potřebujete-li Vy či Vaši blízcí pomoci s poruchami příjmu potravy a komorbidními poruchami (např. úzkost, deprese apod.), napište nám. 

  • Nabízíme online konzultace s odborníky na léčbu poruch příjmu potravy. 

  • Kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a dohodneme s Vámi termín konzultace. 

  • Jedna konzultace v rozsahu 30 minut je pro klienty zdarma.
    (Financováno z projektu ChildTalks+)
  • Využíváme on-line platformy: Skype a GoogleMeet

 

 

E-clinic, z.ú. s podporou Fondu Gábi pořádá workshopy s odborníky na léčbu poruch příjmu potravy. 

• Získáte potřebné informace o onemocnění a přístupech, kterými podpoříte léčbu svých blízkých. 
• Dozvíte se, jak zvládat rizikové období během léčby i po léčbě PPP. 
• Společným obědem lze korigovat dosavadní způsoby komunikace při a po jídle.
• Vyzkoušíte si různé techniky relaxace.
• Programu se mohou zúčastnit až 4 rodiny.
• Cena 4500 Kč pro 1 rodinu za tento 1 denní workshop

Kontakt:  Marie Eliášová: 775 715 478, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 
 

Kazuistika dokumentuje průběh léčby mladé ženy s mentální anorexií s cílem poukázat na dobrý efekt kombinace různých terapeutických postupů. Léčebný pobyt proběhl na Denním stacionáři pro poruchy příjmu potravy Centra pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy, Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Účastnil se jej tým odborníků : psychiatři, psychologové, režimová sestra. Terapeutický proces byl kombinací několika přístupů: kognitivně - behaviorálního, dynamicky orientovaného, podpůrných terapeutických technik (arteterapie, relaxace). Těžiště bylo především v komunitní a skupinové formě práce, v kritických bodech léčebného procesu jsme s pacientkou pracovali též individuálně a bylo uskutečněno sezení s rodinou.

Léčba na Denním stacionáři: Pro stacionární léčbu morbidní obezity platí určitá specifika - možnosti léčby závisí na : vhodném načasování, na poměru mezi klientčinými „úzdravnými zdroji“ a životními zátěžemi (Toman, E.: 2009), dále na vlastní motivaci a přesvědčení o nutnosti změny, motivaci a podpoře zvenčí.

Intenzivní práce s klientkami s poruchami příjmu potravy a možnost sledovat jejich opakující se úzkost z každého jídla konfrontují terapeuty se závažností tohoto psychosomatického symptomu. Tam, kde jiní lidé v rámci denního programu a shonu pozorností utkví spíše jen výjimečně – tedy u jídla – je u pacientek vázáno mnohdy až sto procent energie, pozornosti, myšlenkových aktivit a prožívání.

Doporučení pro učitele, spolužáky a další blízké osoby

Nemocnému nestačí vysvětlit, že má anorexii a poradit mu, že by měl jíst. Jeho první reakcí pravděpodobně bude popření problému.

V současné době systém péče o pacienty s poruchou příjmu potravy Centra pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, zahrnuje:
1. Jednotku specializované péče pro pacienty s poruchou příjmu potravy –lůžkové oddělení, které je začleněno do otevřeného psychiatrického oddělení s pacienty s jinými diagnózami. Jednotka byla založena v roce 1983.
2. Stacionář pro pacienty s poruchou příjmu potravy.
3. Ambulantní péči
4. Komunitně následnou péči – Klub pro pacienty s poruchou příjmu potravy
5. Otevřenou skupinu pro následnou péči a Klub pro rodiče a rodinné příslušníky

„Je třeba uvědomit si, že porucha příjmu potravy není zlozvyk ani rozmar. Jelikož jde o psychickou poruchu, apelování na zdravý rozum a vůli takto postiženého člověka,  nemá žádný smysl. Jediným efektem takového úsilí jsou konflikty, které dále zhoršují vzájemné vztahy. Nemocní jsou psychicky i somaticky ohroženi, a proto potřebují péči lékaře.

Go to top