Nebezpečná hra na krásnou modelku

Poruchy příjmu potravy postihují nejen dospívající dívky, ale už i podstatně mladší děti. V poslední době výzkum jednoznačně ukazuje, jak je důležité tyto poruchy včas odhalit a účinně je léčit. Populární obrázkové časopisy pomáhají dnes vytvářet iluzi světa, v němž je místo pouze pro štíhlé a perfektně upravené lidi. Kdo vybočuje z řady, nemá šanci na úspěch. Není proto divu, že už osmi, či devítileté děti touží podobat se krásným modelkám z titulních stránek.

 „Netuší, že za zajímavou fotografií se může skrývat nejen hvězda modelingu, ale i dívka bojující o život,“ říká profesorka Hana Papežová, vedoucí lékařka Centra pro léčbu poruch příjmu potravy Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK. Mnohé z obdivovaných modelek totiž v honbě za dokonalou postavu onemocní mentální anorexií, či jinou poruchou příjmu potravy, kterou dlouho skrývají a popírají.

Přestože trpí podváhou, jedí stále méně, zvyšují dávky pohybu a leckdy tak riskují celkový kolaps organismu. Ohrožují tím ovšem nejen samy sebe, ale i své obdivovatelky, které se snaží je ve všem napodobovat. Nedávno proto ve Francii zakázali přístup na mola modelkám, které mají BMI nižší než 18,5. „Podobné opatření se už několik let snažíme prosadit ve světě i u nás ve spolupráci s Academy of Eating Disorders, ale zatím se nám to nepodařilo,“ konstatuje profesorka Papežová.

Zjistit přesný počet pacientů, kteří dnes těmito poruchami trpí, je velmi obtížné už proto, že mnozí svoji nemoc tají a lékaře vůbec nenavštíví. Podle posledního šetření je ale v České republice, ročně diagnostikováno asi 13 nových případů na 100 tisíc osob. Přibližně jen polovina z nich však podstupuje odpovídající léčbu na psychiatrii, mnozí se léčí s nejrůznějšími somatickými příznaky na jiných odděleních. „Zejména u malých dětí bývá diagnostika velmi komplikovaná,“ konstatuje vedoucí lékařka Denního stacionáře pro adolescenty Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, MUDr. Petra Uhlíková. „Už proto, že nedovedou vyjádřit nespokojenost s vlastním tělem, obtížně popisují a diferencují vlastní emoce.“ Poruchy příjmu potravy se přitom začínají vyvíjet už ve velmi útlém věku. Problém někdy odstartují i příliš úzkostné maminky, které na každou nepohodu nebo pláč dítěte reagují tím, že je nakrmí. Nevědomky v nich tak pěstují patologickou vazbu, že každý problém je třeba řešit jídlem. V pozdějším věku pak dívky nejednou také napodobují své maminky, které často experimentují s nejrůznějšími dietami.

Střevo je náš druhý mozek

Odhalit skutečnou příčinu tohoto onemocnění není vždy snadné a vyžaduje to i spolupráci různých odborníků. Každým druhým rokem pořádá proto Všeobecná fakultní nemocnice v Praze odbornou konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě, na kterou přijíždějí přednášet také odborníci ze zahraničí. Na té letošní, jubilejní desáté, se hodně mluvilo zejména o moderních zobrazovacích metodách, které dokáží v mozku zachytit struktury zodpovědné za negativní emoce. Právě s jejich zvládáním mají přitom anorektické pacientky obvykle velké problémy. Díky novým postupům se tyto emoce dají nejen zachytit, ale pomocí mozkové stimulace i ovlivnit.

Na pražské Psychiatrické klinice tyto metody zatím testují a vyvíjejí hlavně u depresivních pacientů, ve světě je však už zkoušejí i při léčbě mentální anorexie a bulimie. Pochopit mechanismus vzniku a vývoje poruch příjmu potravy napomáhají také animální modely, s jejichž pomocí je možné lépe odhalit, nakolik souvisejí například pocity sytosti s úzkostí a se závislým chováním. „ Zájem výzkumníků z celého světa se teď intenzivně soustřeďuje také na odhalování souvislostí mezi trávicím traktem a mozkem,“ upozorňuje profesorka Papežová. „Nejnovější poznatky totiž naznačují, že právě trávicí trakt a střevo mohou být naším druhým mozkem, který dokáže ovlivnit naši náladu, imunitu i reakci na stres.“

Velká pozornost je podle jejích slov věnována také prevenci a využívání moderních informačních metod v terapii. Letos proto v pražském Centru pro léčbu poruch příjmu potravy vytvořili příručku pro učitele základních škol, zapojili se i do pilotního mezinárodního projektu Zippy´s friends pro děti a učitele 1. stupně základních škol, který je zaměřený na podporu duševního zdraví a destigmatizaci psychických potíží. Pomocí internetových programů se snaží také oslovit mladé lidi žijící v obci s méně než 5000 obyvateli, kde je nedostatečná síť odborných zařízení. „Poruchy příjmu potravy mohou ohrozit růst, fyzický i psychický vývoj dítěte,“ uvádí MUDr. Uhlíková. „Pacientky trpí poruchami nálad, bývají úzkostné a mají sklony k sebepoškozování, které se někdy skrývá i za módními trendy jako je tetování nebo pearcing.“ Vzhledem k stále klesajícímu věku dívek je proto nezbytné začít s prevencí co nejdříve.

Napsala pro Lidové noviny Ivana Matyášová, nositelka ocenění za publikaci o poruchách příjmu potravy, 9. ročníku ceny Františka Faltuse. Připravila Mgr. Tereza Štěpánková.

Go to top