Světový den poruch příjmu potravy: Poruch příjmu potravy přibylo. Problémem je i přejídání nebo excesivní cvičení.

Sedmý ročník Světového dne poruch příjmu potravy (World Eating Disorders Action Day – WEDAD) připadá na čtvrtek 2. června 2022. Letos se zaměřuje na zvýšení dostupnosti odborné péče. Situaci zhoršila pandemie covid-19, kromě anorexie a bulimie představuje problém také psychogenní přejídání nebo excesivní cvičení.

„Nedávná analýza dospěla k závěru, že prevalence poruch příjmu potravy se od počátku 21. století zvýšila z 3,5 % na 7,8 %. Z poruch příjmu potravy má anorexie nejvyšší úmrtnost ze všech psychiatrických diagnóz. Jedinci, kteří bojují s anorexií, mají pětkrát vyšší pravděpodobnost předčasné smrti a 18krát vyšší pravděpodobnost sebevraždy. Obavy vzbuzují i čísla pro poruchy přejídání, přibližně 2,8 % žen a 1 % mužů bude někdy v průběhu svého života bojovat s poruchou přejídání (BED). V období pandemie covid-19 se jejich nárůst ještě významně zvýšil, podobně jako úzkostné stavy, sebepoškozování, nebo závislostní chování,“ popisuje Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., předsedkyně Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

 

 

 

Go to top