Kapitola 3. - Jak předcházet přejídání

Pokud zkoušíte dodržovat jídelní plán, tak už jste ušly kus cesty k tomu, abyste byly schopné nahradit přejídání normálními jídelními návyky. Ale vyskytnou se někdy chvíle, kdy bude pro vás těžké dodržovat plán, někdy budete mít silnou touhu se přejíst. Je nezbytné, abyste si vytvořily způsob, jak se s těmito potížemi vyrovnat. Tato kapitola obsahuje řadu návrhů, které by vám mohli pomoci, a to jak ve vašem úsilí dodržovat jídelní plán, tak i ve vašich pokusech odolat touze se přejíst. 


Mluvit s někým

Velmi by vám pomohlo, kdybyste získaly také podporu blízkého přítele nebo příbuzného. Pomohou vám, ne proto, že by za vás převzali kontrolu nebo dělali všechna rozhodnutí. Ale tak, že vám poskytnou podporu. Například vám může hodně pomoci, pokud se vám podaří zařídit, abyste s někým večeřely a trávily s ním i čas po večeři. Také pokud víte, že je pro vás těžké v určitých hodinách během dne odolat jídlu (a je to zrovna doba, kdy byste neměly jíst), může vám pomoci, pokud je v této době někdo s vámi. I když máte chuť se přejídat, je dobré, jestliže můžete k někomu zajít na návštěvu nebo někomu zatelefonovat. 


Utajování a podvádění

Může hrát velkou roli v životě lidí, kteří se přejídají. Může to být ohromná úleva říci někomu o svých potížích a nemuset stále něco předstírat. Někdo, kdo ví o vašich obtížích vám může lépe pomoci. Můžete mít velké obavy svěřit se někomu se svými problémy s jídlem. Máte strach, že vám ostatní nebudou rozumět a co si o vás budou myslet? Ale pokud si vyberete někoho, komu věříte a koho respektujete, je dost nepravděpodobné, že by se vám nesnažil porozumět. Je to smutná skutečnost, ale téměř všechny ženy v naší kultuře mají starost o svoji váhu a postavu a hodně z nich má nějaké problémy s jídlem. Není pro ně proto těžké si představit, že se tyto problémy týkají i vás. 


Plánovat předem

I když jste si naplánovali, co budete jíst, není lehké plán dodržet. Existuje několik jednoduchých opatření, která vám pomohou. Jsou podobná jako při odvykání kouření a jiných závislostech. 

 1. Doporučujeme omezit konzumaci jídla doma pouze na jedno nebo dvě určitá místa. Jako je například kuchyň nebo obývací pokoj. Místa, kde se obvykle přejídáte, typické bývají prostory, kde máte soukromí, jako např. ložnice, by měla být označena jako místa, kde není nikdy dovoleno jíst. Jestliže se obvykle přejídáte v kuchyni, bude nejlepší, když najdete jiné místo na jídlo a už nikdy nic nebudete v kuchyni jíst.

 2. Když jíte, jezte pomalu a věnujte se pouze jídlu, nikoliv čtení nebo dívání se na televizi.

 3. Než sníte jídlo, přesně si naplánujte, co budete dělat, až dojíte.

 4. Omezte zásoby potravin. Nakupujte jídlo v malém množství a nenechávejte velké zásoby jídla snadno dostupné. Můžete mít seznam toho, co budete nakupovat. Lidé nakupují daleko více, pokud jsou hladoví anebo mají touhu se přejíst. Jestliže je nakupování pro vás těžké, nakupujte s doprovodem. Nenoste s sebou více peněz, než potřebujete na plánovaný nákup. Zbytky jídla raději vyhoďte, nebo někomu darujte, než aby pro vás představovaly hrozbu ztráty kontroly nad jídlem. Další možností je zbylé jídlo zamrazit.

 5. Naučte se čelit tlaku, kdy vás někdo nutí jíst něco, co nechcete nebo v čase, kdy nechcete. V naší kultuře je dost obvyklé, že lidé se vám snaží vnutit jídlo.
  Například: "Dáte si ještě pudink?" "No tak, vezmi si ještě kousek toho výborného čokoládového dortu. Dělala jsem ho speciálně kvůli tobě."
  Je někdy hodně těžké odmítnout takové nabídky a nebýt přitom nezdvořilá. Nicméně je možné být pevná a zdvořile trvat na svém.
  Například: "Ne, děkuji. Bylo to výborné, ale já opravdu už víc nemohu." nebo: "Ne, děkuji. Já už nic nebudu, protože jsem právě jedla." nebo: "Za chvíli budu jíst a nechci si zkazit chuť."
  Jestli vás opravdu ničí to, jak vás druzí nutí do jídla, můžete si nacvičit dvě nebo tři takové fráze, které lze použít, když je potřeba.

 6. Konečně, jak už jsme zde řekli dříve, když se pokoušíte dodržovat plán na určitý den, je důležité uvažovat o každém konkrétním okamžiku zvlášť. Obvykle si lidé řeknou: "Tak tohle jsem udělala špatně, a proto se dneska už můžu vykašlat na všechny pokusy jíst normálně.“ Když se něco nedaří, je nezbytné, abyste se vrátily zpět ke svému plánu a podívaly se, co vás čeká. Jestliže jste schopná se hned vrátit ke svému plánu a držet se ho po zbytek dne, víte, že jste udělala pokrok. 

 7. Pozor na alkohol.
  Obvykle mnoho žen objeví, že je velmi těžké kontrolovat své jídlo poté, co se napijí alkoholu. Jestliže je to i váš případ, objeví se to i ve vašich záznamových listech. Řešení je jednoduché, budˇ pijte s mírou a nebo, pokud je to pro vás těžké, nepijte vůbec. Měly byste být v tomto případě velmi rozhodné, protože vaším hlavním úkolem je upravit jídelní návyky. Je nutno zdůraznit, že pokud nadměrně pijete alkohol, nebudete schopni plně užívat tento program a je nepravděpodobné, že budete schopné překonat své problémy s jídlem.

 

Umění zasáhnout ve vhodný okamžik

Je důležité mít předem připravené plány, jak postupovat, pokud se vám nedaří, nebo to nejde tak, jak byste chtěly. Například můžete mít chuť jíst dál právě v okamžiku, co jste dojedly jedno z plánovaných jídel. Je užitečné mít seznam věcí, které můžete dělat místo jídla. Jako například jít na procházku, udělat si koupel, zatelefonovat přítelkyni, a podobně. Když cítíte touhu jíst, můžete dělat věci, které máte na seznamu, dokud touha nepřejde. Obvykle ženy říkají, že jestliže mají silnou „chuť' se přejíst, jakkoliv dlouho ji odkládají, nakonec ji podlehnou. Mají pocit, jakoby přejídání mělo vlastní vůli, číhá a nakonec je dostane. Ve skutečnosti, jestliže zasáhnete a zabráníte přejídání, chuť jíst přejde a brzy na to následuje plánované jídlo nebo svačina, kdy je jídlo povolené. Zasáhnout tímto způsobem není jednoduché. Zpočátku se to může zdát téměř nemožné. Ale můžete si být jistí, že vždy, když se vám podaří zasáhnout úspěšně, bude to pro vás příště mnohem jednodušší. Čím častěji zasáhnete úspěšně, tím méně často vznikne potřeba se přejídat. 

Věnujte velkou pozornost přípravě seznamu činností, které můžete dělat, abyste překonaly potřebu se přejídat a odložily příjem potravy až do dalšího plánovaného jídla nebo svačiny. Tento seznam by měl zahrnovat všechny činnosti, o kterých si myslíte, že by vám mohly pomoci.
Následující pravidla vám při tom mohou být užitečná:

 1. Měly by to být činnosti, které můžete snadno dělat v době, kdy cítíte potřebu se přejídat.
 2. Hodně pomáhají činnosti, při kterých zaměstnáváte ruce, jako je např. pletení, šití a veškeré ruční práce, zahradničení, hra na hudební nástroj a podobně. Pasivnější činnosti, jako je sledování televize, nebo činnosti vyžadující duševní koncentraci, jako je čtení knih, nejsou příliš účinné pro zabránění myšlenkám na jídlo.
 3. V nouzi se osvědčily činnosti, při kterých odejdete z místa, kde obvykle jíte, jako je například kuchyň. Znamená to aktivity venku, jako jsou procházky nebo projížďky na kole.
 4. Do jisté míry můžete považovat jídlo za určité potěšení, které si dopřáváte. Proto je dobré zahrnout do svého seznamu činností něco, co si dopřejete pro sebe pro radost. Například, že půjdete odpoledne do kina nebo že si koupíte něco nového na sebe, že si koupíte kytičku nebo že zavoláte přítelkyni. Často nám umožní cítit se lépe i něco tak jednoduchého, jako je dlouhá horká koupel s použitím vonného oleje.
 5. Nedávejte si do seznamu činností aktivity, které děláte neradi. Je velmi důležité, aby úkoly, které mají odvést vaši pozornost, nebyly úkoly nebo povinnosti, které ve skutečnosti dělat nechcete. Nedoporučuje se proto dávat do seznamu takové činnosti jako je například vytírání podlahy v kuchyni nebo luxování či dlouhý běh, pokud tyto věci opravdu neděláte rády.

Seznam činností vám vlastně pomáhá hledat způsob, jak přežít těžké chvíle do doby než budete mít zase možnost jíst podle rozvrhu. Je dobré nosit seznam činností s sebou, takže pokud pocítíte potřebu jíst, můžete se hned podívat do seznamu a rozhodnout se, kterou činnost za těchto okolností použít, aby vás vyvedla z obtíží až do dalšího jídla.

 

Shrnutí třetí kapitoly

Než přistoupíte ke krokům obsaženým ve čtvrté kapitole, položte si následující otázky: 

   • Vyhnula jsem se, pokud to bylo možné, těm situacím, které jsem identifikovala jako situace, při kterých mám tendenci se přejídat?
   • Když se mi nedařilo a směřovala jsem k přejídání, snažila jsem se tomu zabránit? Pracovala jsem systematicky na seznamu činností, které mne mají odvést od přejídání?
   • Byla jsem při určitých příležitostech schopna zabránit přejídání budˇ pečlivým plánováním, nebo aktivním zásahem?

Jestliže jste odpověděly "ano" na všechny tyto otázky můžete přistoupit k plnění úkolů obsažených ve čtvrté kapitole. Jestliže nemůžete na všechny otázky odpovědět "ano" měly byste si znovu pročíst třetí kapitolu a snažit se znovu řídit všemi principy, které obsahuje.  

Pro stránky www.healthyandfree.cz text upravila Mgr. Tereza Štěpánková.

Go to top