Kazuistiky (2)

Kazuistika dokumentuje průběh léčby mladé ženy s mentální anorexií s cílem poukázat na dobrý efekt kombinace různých terapeutických postupů. Léčebný pobyt proběhl na Denním stacionáři pro poruchy příjmu potravy Centra pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy, Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Účastnil se jej tým odborníků : psychiatři, psychologové, režimová sestra. Terapeutický proces byl kombinací několika přístupů: kognitivně - behaviorálního, dynamicky orientovaného, podpůrných terapeutických technik (arteterapie, relaxace). Těžiště bylo především v komunitní a skupinové formě práce, v kritických bodech léčebného procesu jsme s pacientkou pracovali též individuálně a bylo uskutečněno sezení s rodinou.

Léčba na Denním stacionáři: Pro stacionární léčbu morbidní obezity platí určitá specifika - možnosti léčby závisí na : vhodném načasování, na poměru mezi klientčinými „úzdravnými zdroji“ a životními zátěžemi (Toman, E.: 2009), dále na vlastní motivaci a přesvědčení o nutnosti změny, motivaci a podpoře zvenčí.

Go to top