Jeden z nejčastějších mýtů o jídle, a zároveň velký nesmysl. Tělo si dokáže s energií velmi dobře poradit, pokud mu nepřipravujeme příliš mnoho zátěžových zkoušek.

Doba, kdy se onemocnění PPP dávala za vinu rodičům, je naštěstí minulostí. Hledání viníka nikomu nepomůže.

Výzkumy ukazují, že zvracením se jedinec dokáže zbavit jen části přijaté potravy. Až polovina nebo i více kalorií se ukládá nebo je zpracována na běžný provoz organizmu.

Vzhledem k drastickému zacházení s tělem při zvracení a zneužívání projímadel a odvodňujících přípravků (POZOR – včetně bylinných čajů), je tělo i při normální nebo vyšší hmotnosti vystaveno zhruba stejnému riziku kolapsu organizmu jako při silné podvýživě.

Dříve byly PPP považovány za téměř výhradní diagnózy dívek a žen. V posledních desetiletích dochází k nárůstu výskytu také u chlapců a mužů.

Podobně jako v bodě o vlivu matek a otců na PPP, i v souvislosti s tímto předsudkem je třeba varovat před obviňováním rodičů a káráním je za nevhodný výchovný styl.

Go to top