Mýty: PPP mají jen dívky, chlapci zřídka

Dříve byly PPP považovány za téměř výhradní diagnózy dívek a žen. V posledních desetiletích dochází k nárůstu výskytu také u chlapců a mužů.

Nemoci se u nich projevují stejně jako u dívek, mívají problémy s anorexií, bulimií i záchvatovitým přejídáním. Mladí muži také nezřídka podléhají výživovým doktrínám a rozvíjí se u nich ortorexie. Specifickou formou PPP je tzv. Adonis komplex typický pro muže extrémně se věnující posilování, body buildingu, fitness či kulturistice. Při honbě za dokonalým tělem snadno sklouznou k užívání zakázaných látek (anabolických steroidů), které poškozují zdraví člověka, a to často nevratně. Tato porucha se rovněž projevuje ztrátou zájmu o partnerské vztahy, sociální vazby, často i o profesní kariéru a další součásti běžného života.

Go to top