Svépomocný program - mentální bulimie, psychogenní přejídání, noční přejídání


Pro stránky www.healthyandfree.cz článek upravila Mgr. Tereza Štěpánková.

Níže popsaný postup, který může pomoci všem, kteří trpí mentální bulimií, psychogenním přejídáním nebo nočním přejídáním, vychází z principů kognitivně - behaviorální terapie a byl publikován v příručce: „Bulimia nervosa“ a „Začarovaný kruh anorexie, bulimie a psychogenního přejídání a cesty ven?!" Prof. MUDr. Hany Papežové, Csc., vydané Psychiatrickým centrem v Praze v letech 2003 a 2012.

Obě publikace je možné zakoupit v Centru pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy 1. LF UK a VFN, Praha. Publikaci „Začarovaný kruh anorexie, bulimie a psychogenního přejídání a cesty ven?!“ lze rovněž objednat na http://www.nudz.cz/informacni-stredisko/prodej-knih/

Léčebné programy i manuály založené na kognitivně-behaviorální teorii předpokládají, že chcete překonat své obtíže s jídlem, a že jste schopni přijmout radu, jak na to.

Všechny léčebné programy jsou užitečné do té míry, do jaké budete rozhodnuti a schopni dodržovat jejich hlavní principy.

Získání pomocníka

Některé z Vás, u kterých přijímání potravy ještě není vážně narušeno, mohou užívat tento manuál zcela samy. Pro mnoho jiných je to nerealistické očekávání. Problémem je, že i když se budete velmi snažit dodržovat všechna pravidla, vyskytnou se nevyhnutelně chvíle, kdy vám to nepůjde lehce. V těchto chvílích můžete podlehnout demoralizaci, sebeobviňování či obviňování druhých a propadnout pocitu, že to vzdáte. V takových těžkých okamžicích je velmi důležité pro většinu lidí mít někoho, s kým proberete, co se stalo a jak takovou situaci můžete řešit.

Takovou blízkou osobou může být příbuzný, přítel, nebo kamarádka. Někdy je ale lepší, když je to někdo, kdo k vám nemá příliš blízký vztah. Může být objektivnější (váš lékař nebo terapeut). Je lepší, pokud ho můžete vídat pravidelně. Nejlépe zpočátku každý týden, později stačí i méně často.

Součástí výše citovaných publikací Prof. MUDr. Hany Papežové, je stručná kapitola pro pomocníky. Můžete ji ukázat tomu, koho požádáte, aby vám pomáhal.

Nevzdávejte se: Buďte připraveni na zápas!

Je obvyklé, že ti, kteří si přečtou manuál, se nadchnou pro to vypořádat se s obtížemi s jídlem. Je ale také obvyklé se v prvním období cítit, jako byste selhaly, jako by šlo všechno špatně.

Je třeba zdůraznit, že pokud by bylo tak lehké překonat váš problém s jídlem, udělaly byste to už dávno. Bude to boj a budou chvíle, kdy se vám nepodaří dosáhnout tolik, kolik byste chtěly.

Nicméně, jestliže se pokoušíte řídit pravidly, předkládanými v tomto manuálu, pokoušíte se získat kontrolu nad svým jídlem a i ten nejmenší úspěch, znamená zlepšení, na kterém se může budovat další krok na cestě ke zdraví.

Nepředstavujte si, že se už zítra můžete řídit všemi principy manuálu tak, že se už nikdy nebudete přejídat. Nahradit rozvrácené jídelní návyky normálním jídlem je obvykle pomalý a bolestivý proces, je v něm mnoho pokusů, které se nezdaří. Nicméně když se pokusíte řídit principy předkládanými v manuálu a budete postupovat rozumně, uděláte pokrok. A jestliže děláte pokrok, třeba i malý, stojí za to vydržet. Mnozí lidé shledávají, že v určitém bodě, několik měsíců po tom, co začali, začne jít vše lehčeji a vyhlídka na život, v kterém budou jíst normálně, se stává reálnější. Takže jestli máte nyní pocit, že se jen pomalu plazíte kupředu, stojí za to vydržet a překonat ho.

Poznámka: Než se pokusíte realizovat principy obsažené v každé z kapitol, pročtěte ji nejprve celou.

Kapitola 1 - Sledování jídelního režimu

Kapitola 2 - Jídelní plán

Kapitola 3 - Jak předcházet přejídání

Kapitola 4 - Řešení problémů

Kapitola 5 - Odstranění diet

Stáhnout přílohy:
Go to top