Mýty: Anorexii způsobuje přehnaně perfekcionistická výchova

Podobně jako v bodě o vlivu matek a otců na PPP, i v souvislosti s tímto předsudkem je třeba varovat před obviňováním rodičů a káráním je za nevhodný výchovný styl.

Rodiče je možné motivovat k drobným změnám, které je třeba doposud nenapadly, je možné podporovat celou rodinu ve vzájemné soudržnosti, ale také ve zdravé autonomii (nezávislosti) každého z jejích členů. Je možné hledat nové cesty v komunikaci a sdílení pocitů. Nikdy ale není možné jasně říct, kdo může za anorexii nebo bulimii dcery (syna).

Go to top