Mgr. Tereza Štěpánková, MUDr. Dagmar Ratajová

Mgr. Tereza Štěpánková, MUDr. Dagmar Ratajová

Centrum pro diagnostiku a léčbu PPP

V současné době systém péče o pacienty s poruchou příjmu potravy Centra pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, zahrnuje:
1. Jednotku specializované péče pro pacienty s poruchou příjmu potravy –lůžkové oddělení, které je začleněno do otevřeného psychiatrického oddělení s pacienty s jinými diagnózami. Jednotka byla založena v roce 1983.
2. Stacionář pro pacienty s poruchou příjmu potravy.
3. Ambulantní péči
4. Komunitně následnou péči – Klub pro pacienty s poruchou příjmu potravy
5. Otevřenou skupinu pro následnou péči a Klub pro rodiče a rodinné příslušníky

Centrum pro diagnostiku a léčbu PPP

V současné době systém péče o pacienty s poruchou příjmu potravy Centra pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, zahrnuje:
1. Jednotku specializované péče pro pacienty s poruchou příjmu potravy –lůžkové oddělení, které je začleněno do otevřeného psychiatrického oddělení s pacienty s jinými diagnózami. Jednotka byla založena v roce 1983.
2. Stacionář pro pacienty s poruchou příjmu potravy.
3. Ambulantní péči
4. Komunitně následnou péči – Klub pro pacienty s poruchou příjmu potravy
5. Otevřenou skupinu pro následnou péči a Klub pro rodiče a rodinné příslušníky

Přístupy k léčbě poruch příjmu potravy

„Je třeba uvědomit si, že porucha příjmu potravy není zlozvyk ani rozmar. Jelikož jde o psychickou poruchu, apelování na zdravý rozum a vůli takto postiženého člověka,  nemá žádný smysl. Jediným efektem takového úsilí jsou konflikty, které dále zhoršují vzájemné vztahy. Nemocní jsou psychicky i somaticky ohroženi, a proto potřebují péči lékaře.

Go to top