2.6. 2018 se uskutečnil již třetí Světový den poruch příjmu potravy

Připojte se k celosvětovému dni poruch příjmu potravy šířením 9+1 pravd o poruchách příjmu potravy. 

Odborníci celého světa se shodli na 9 pravdách o poruchách příjmu potravy, které mohou ulehčit vyhledání pomoci postiženým a poskytnutí pomoci odborníkům a rodinným příslušníkům. Naši odborníci přidali pravdu desátou.

Česky:

Pravda #1: Mnoho lidí s poruchou příjmu potravy může vypadat dobře i přes extrémně vážně onemocnění.
Pravda #2: Rodiny za onemocnění nenesou vinu, mohou být nejlepším spojencem pacientek i zdravotníků.
Pravda #3: Diagnóza poruchy příjmu potravy je zdravotní krizí, která poškozuje osobní i rodinné vztahy a fungování.
Pravda #4: Poruchy příjmu potravy nejsou výsledkem volby, ale představují vážnou biologicky ovlivněnou nemoc.
Pravda #5: Poruchy příjmu potravy postihují v současnosti lidi všech věků, etnicit, tělesných tvarů a váhy, sexuálních orientací a socioekonomických úrovní.
Pravda #6: U poruch příjmu potravy narůstá riziko sebevražd i zdravotní komplikace. 
Pravda #7: Geny a prostředí hrají důležité role v rozvoji poruch příjmu potravy. 
Pravda #8: Geny samotné však neodhalí, kdo poruchou příjmu potravy onemocní. 
Pravda #9: Úplné uzdravení je možné, včasné rozpoznání a intervence jsou velmi důležité.
Pravda #10: Nespokojenost s vlastním tělem souvisí často s nespokojeností se sebou, nízkým sebevědomím i porušeným vnímáním vlastního těla spojeným s prožívaným stresem a rizikem pro vznik poruchy příjmu potravy.

 
English:

Truth #1: Many people with eating disorders look healthy, yet may be extremely ill.
Truth #2: Families are not to blame, and can be the patients’ and providers’ best allies in treatment.
Truth #3: An eating disorder diagnosis is a health crisis that disrupts personal and family functioning.
Truth #4: Eating disorders are not choices, but serious biologically influenced illnesses.
Truth #5: Eating disorders affect people of all genders, ages, races, ethnicities, body shapes and weights, sexual orientations, and socioeconomic statuses.
Truth #6: Eating disorders carry an increased risk for both suicide and medical complications.
Truth #7: Genes and environment play important roles in the development of eating disorders.
Truth #8: Genes alone do not predict who will develop eating disorders.  
Truth #9: Full recovery from an eating disorder is possible. Early detection and intervention are important.

  

 
Vyrobeno ve spolupráci s Dr. Cynthia Bulík, PhD, FAED, která je významnou profesorkou  zabývající se  poruchami příjmu potravy ve  School of Medicine na University of North Carolina v Chapel  Hill. "Devět pravd" vychází z její práce z roku 2014  „9 mýtů o poruchách příjmu potravy“, přednesené pro Národní institut duševního zdraví. Na přípravě se podílely i významné organizace zabývající se  poruchami příjmu potravy.

The Academy for Eating Disorders spolu s dalšími organizacemi se budou dále podílet na šíření tohoto dokumentu (Families Empowered and Supporting Treatment of Eating Disorders, National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders, National Eating Disorders Association, The International Association of Eating Disorders Professionals Foundation, Residential Eating Disorders Consortium, Eating Disorders Coalition for Research, Policy & Action, Multi-Service Eating Disorders Association, Binge Eating Disorder Association, Eating Disorder Parent Support Group, International Eating Disorder Action, Project HEAL a Trans Folx Fighting Eating Disorders).

 

Go to top