Denní stacionář pro PPP přijímá nové pacienty, Klub pro zájemce o léčbu na stacionáři i lůžkovém odd. 9.10.2023

Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze nabírá nové pacienty. Více informací na FB stránkách stacionáře.

Máte-li zájem o léčbu na Denním stacionáři nebo lůžkovém oddělení pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, přijďte se nezávazně informovat 9.10.2023 ve 14:30 v prostorách denního stacionáře.

Více informací na FB stránkách stacionáře.

 

 

 

Go to top