Jedná se o běžný projev nemoci. Spánek ovlivňuje celkový stav těla i mysli člověka. Jsou-li narušené, i spánek je nekvalitní, slabý, doprovázený zlými sny a celkovou únavou během dne. Přechodně a spíše výjimečně je možné řešit problémy léky (hypnotiky), účinnější jsou však úprava životního stylu, práce na svém duševním zdraví formou psychoterapie a seberozvoj.

Go to top