Přes den nemůžu myslet na ni nic jiného než na jídlo

Jde o typický příznak PPP, dokonce jeden za základních diagnostických ukazatelů. Je prokázáno, že čím více se člověk věnuje dietám, jídlu, cvičení, vlastnímu tělu, tím více, je těmito myšlenkami a emocemi s nimi spojenými svázaný, obtěžují ho a není možné se jich jednoduchou cestou (potlačením, převedením myšlenek jinam) zbavit. Léčba PPP je dlouhodobá, trvá, než se změní myšlení a emoce, které se spolu se změnami v životním stylu utvářely a často tyto myšlenky a emoce trvaly dlouhá léta, staly se každodenní všudypřítomnou realitou, byť byla obtěžující a vyčerpávající.
Vtíravé myšlenky a nepříjemné pocity vymizí tak, jak se bude upravovat hmotnost, jídelní režim a celkový duševní stav jedince. Často je třeba dlouhodobá psychoterapie.

Go to top