Mgr. Jana Tomanová, PhD.

Mgr. Jana Tomanová, PhD.

Hranice pomoci - rodiče

Pro rodiče, jejichž dcera (nebo syn) trpí poruchou příjmu potravy, je nesmírně zatěžující a frustrující, musejí-li přihlížet tomu, jak se jejich potomek dobrovolně a zcela nelogicky poškozuje. 

"Zdravý" životní styl

Většina populace, a to včetně odborníků, se domnívá, že poruchy příjmu potravy jsou především přejídání, hladovění, zvracení, nezdravé hubnutí, případně zneužívání nejrůznějších léků. V poslední době však narůstá výskyt nových forem, které jsou nenápadné, zdánlivě neškodné a někdy dokonce společností schvalované a podporované. Jsou to obtíže spojené s nadměrným zabýváním se zdravým životním stylem.

Dvojitý problém

Není výjimkou, že problémy s jídlem jsou spojeny s dalšími obtížemi a diagnózami (tzv. komorbidita). Stále častější je výskyt PPP a sebepoškozování, jejichž vzájemná kombinace a projevy obou problémů nabývají různých forem. Příklady z praxe nejlépe demonstrují variabilitu této komorbidity:

Strana 2 z 2
Go to top